World on Rails

Powered by WorldOnRails.nl
Het is momenteel 04 okt 2022, 04:15

Alle tijden zijn UTC+01:00
Nieuw onderwerp plaatsen  Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of reacties plaatsen.  [ 1 bericht ] 
Auteur Bericht
 Berichtonderwerp: Huisregels
BerichtGeplaatst: 26 jan 2010, 11:06 
Offline
Site Admin

Lid geworden op: 21 jun 2003, 15:17
Berichten: 27
1. Hoofdregels

1.1 Forumdienst
Het Nederlands InterRail Forum is een internetdienst onder het Nederlands recht. De internetdienst is voor hen die zich als gebruiker registreren zonder kosten te gebruiken.
De mogelijkheid om de internetdienst te gebruiken staat open voor een ieder die zich registreert en die daarmee verklaart de gebruiksvoorwaarden c.q. de forumregels te accepteren.
Een geregistreerde gebruiker van het forum wordt vanaf hier aangeduid als "forumgebruiker".
De informatie zoals die door de initiatiefnemende forumgebruiker op het forum wordt geplaatst is voor elke andere forumgebruiker zichtbaar en wordt niet door de domeinnaamhouder geselecteerd.
Informatie wordt in principe niet door de domeinnaamhouder gewijzigd; de forumbeheerders en moderatoren kunnen enkel besluiten om bepaalde informatie te verwijderen als deze informatie niet is toegestaan uit oogpunt van wetgeving en jurisprudentie terzake. Te denken valt aan discriminerende c.q. onethische uitspraken of afbeeldingen, danwel aan auteursrechtelijk beschermd materiaal.
De domeinhouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de inhoud van de bijdragen van individuele forumgebruikers.

1.2 Polemiek
Doel van het Nederlands InterRail Forum is dat polemiek en discussie kan plaatsvinden over onderwerpen betreffende InterRail en internationaal treinverkeer in algemene zin, en alles wat daaraan gerelateerd is. In die zin valt het Nederlands InterRail Forum onder artikel 15a van de Auteurswet, en is het de forumgebruiker toegestaan om (binnen de wettelijke kaders) relevante nieuwsberichten te citeren.

1.3 Registratie en het gebruikersprofiel
a. Instemmen met forumregels
Registratie op dit forum betekent automatisch dat de forumgebruiker instemt met alle forumregels, ook wanneer deze na diens registratie worden gespecificeerd, gewijzigd of aangevuld. Het is in verband met mogelijke wijzigingen van de forumregels de eigen verantwoordelijkheid van de geregistreerde gebruiker om deze regelmatig door te lezen. Ben je het oneens met (gewijzigde) forumregels, dan dien je je gebruikersaccount onverwijld te verwijderen.

b. Aansprakelijkheid
De forumgebruiker aanvaardt door te registeren tevens de aansprakelijkheid voor wat betreft in de eigen bijdrages gedane publicaties, openbaarmakingen en verstrekte informatie.

c. Niet toegestane gebruikersnamen
Gebruikersnamen waarin geen letters voorkomen, of waarin een asterisk (*) of apestaartje (@) voorkomt, of gebruikersnamen waarin de term 'beheerder', 'admin' of 'webmaster' voorkomen, danwel gebruikersnamen die te sterke overeenkomst vertonen met reeds bestaande gebruikersnamen c.q. forumterminologie, kunnen door de beheerder zonder opgaaf van redenen worden verwijderd. Gebruikersnamen worden in principe niet veranderd, als daar geen zwaarwegende reden voor is.

d. 'Homepages' in het gebruikersprofiel die verwijzen naar incorrecte sites
Het is niet toegestaan een www-verwijzing op te nemen in het persoonlijk profiel die verwijst naar een spamsite, of een site die tegen de goede zeden is (pornografisch, rascistisch, obscuur). Bij geconstateerde overtreding kunnen maatregelen jegens de forumgebruiker worden getroffen.

1.4 Wettelijke beperkingen
Mede gezien het gestelde onder 1.1 tot en met 1.3 is het de eigen verantwoordelijkheid van de individuele forumgebruiker om zijn bijdragen binnen de wettelijke kaders te houden. Indien dit laatste niet het geval is, kan het forumbeheer een maatregel jegens de gebruiker nemen, als bedoeld onder 1.5 en/of 1.6.
Tegen doorgifte van informatie als bedoeld onder 2.1 zal bij constatering worden opgetreden.

1.5 Maatregelen tegen gebruikers
Tijdelijke c.q. permanente verwijdering van de forumgebruiker c.q. bijdragen van het forum kan geschieden:
a. in geval van het overtreden van de specifieke verboden van dit forum als bedoeld in paragraaf 2;
b. in geval van discriminerende opmerkingen, nodeloos beledigen of ruzie zoeken ;
c. in geval van registratie onder meer dan één gebruikersnaam.

Daarnaast kunnen bij ongewenst gedrag van een forumgebruiker faciliteitsbeperkende maatregelen worden genomen die de forumgebruiker niet de mogelijkheid tot posten op het forum ontnemen, doch de forumgebruiker wel de toegang tot bepaalde extra forumfuncties ontzegt. Denk hierbij aan het tonen van een avatar, onderschrift of de mogelijkheid om de PB-functie te gebruiken.

1.6 Beheerdersrecht inzake gebruikersaccounts en IP-ban
Een beheerder of moderator kan en mag als uitvloeisel van maatregelen als bedoeld in 1.5 ten allen tijde met of zonder opgaaf van redenen een gebruikersaccount van een forumgebruiker weigeren, de-activeren, verwijderen of blokkeren. Voor wat betreft blokkeren is dit ook van toepassing op IP-adressen.

1.7 Taalgebruik
De voertaal is Algemeen Nederlands.
Het gebruik van andere talen dan het Nederlands is niet toegestaan. Relevante teksten in andere talen mogen wel geciteerd worden, bij voorkeur met een uitleg of vertaling er bij.
Het gebruik van de zogenaamde bReEzAh-taal is NIET toegestaan. Hetzelfde geldt voor het gebruik van specifieke uitdrukkingen of woordverkortingen, zoals die vaak bij sms-berichten of op chatboxen in gebruik is. Maak ook geen gebruik van non-woorden als duh! of boeiuh!.
Hou er rekening mee dat de forumgebruikers zowel uit Nederland als uit Vlaanderen komen en vermijdt dialect. Het attenderen van een forumgebruiker op diens taalgebruik dient ten allen tijde op een respectvolle wijze plaats te vinden.

1.8 Optreden namens Worldonrails.nl
Het is niet toegestaan om namens http://www.worldonrails.nl of http://forum.worldonrails.nl andere organisaties te benaderen, of om zonder voorafgaande toestemming van een beheerder of moderator van http://www.worldonrails.nl of http://forum.worldonrails.nl reclame ten behoeve van genoemde sites op andere websites te maken, bijvoorbeeld door middel van banners.
Enkel de beheerders en moderators onderhouden het contact namens http://www.worldonrails.nl en http://forum.worldonrails.nl met derden. Het is niet toegestaan om je voor te doen als de domeinbeheerder (bijvoorbeeld als je zelf een meeting wilt organiseren of via e-mail contact zoekt met eerder genoemde personen of instanties).

2. Geboden en verboden op dit forum

2.1 Wettelijk verboden
Een forumbeheerder c.q. een moderator kan maatregelen nemen tegen een forumgebruiker die informatie plaatst die onder specifieke wetgeving niet is toegestaan. Discussies over ingrepen van een forumbeheerder of een moderator zijn uitgesloten, en kan leiden tot maatregelen jegens de forumgebruiker als bedoeld onder 1.5 en 1.6.

a. Informatie waarop een auteursrechtelijke beperking rust
Het is niet toegestaan om op het forum auteursrechtelijk beschermde bestanden (zoals bijvoorbeeld MP3's of boekteksten) aan te bieden, of er om te vragen.
Wanneer een auteursrechthebbende meent dat hij in zijn rechten wordt geschaadt door het plaatsen van content door een forumgebruiker, dan kan hij daaromtrent contact opnemen met de forumbeheerder. Deze zal er, bij bewezen inbreuk op het auteursrecht, onverwijld voor zorgen dat de betreffende content wordt verwijderd.
Gebruikers die ongeoorloofd plagiaat plegen op materiaal van andere gebruikers wordt ook geacht hieronder te vallen; bewerkingen van materiaal die verdere polemiek tot doel heeft echter niet.

b. Uitlatingen die discriminerend, haatzaaiend en/of pornografisch zijn
Hiertegen, of tegen uitlatingen die uit oogpunt daarvan als aanstootgevend kunnen worden ervaren, zal worden opgetreden.

c. Verspreiding van spam
Als een forumgebruiker spam verspreidt middels registratie of gebruik van het forum, kunnen maatregelen jegens de forumgebruiker als bedoeld onder 1.5 en 1.6 worden genomen.

2.2 Privé-berichten
Het gebruik van Privé Berichten (pb's) is een extra functie van dit forum om berichten te kunnen sturen naar andere forumleden. Voor bijdragen in pb's gelden dezelfde regels als voor bijdragen op het open forum. Bovendien dient dezelfde terughoudendheid met publieke openbaarmaking van de inhoud worden betracht als met emails - hier gelden dus de wettelijke regels inzake het briefgeheim.
Een Forumbeheerder kan maatregelen als bedoeld in 1.5 en 1.6 nemen jegens een gebruiker, wanneer deze zich in een PB schuldig maakt aan:
a. het schenden van briefgeheim
b. het maken van reclame voor websites of producten

2.3 Avatars en onderschriften.
Avatars en onderschriften zijn een extra functie van het forum, en kunnen evenals de PB-functie worden geblokkeerd voor forumgebruikers die zich niet aan de regels houden.
Wanneer een avatar naar de mening van een forumbeheerder te storend is, dan kan deze worden verwijderd. Het vervolgens opnieuw instellen van (vrijwel) dezelfde avatar leidt tot maatregelen als bedoeld onder 1.5 jegens de forumgebruiker.
Een afbeelding in een onderschrift moet klein zijn en niet onnodig breed. Maximaal drie regels hoog en niet dusdanig breed dat het op een beeldscherm met een normale resolutie (1024 x 768 pixels) niet geheel te zien is. Wanneer een onderschrift naar de mening van het moderatorteam c.q. de forumbeheerder teveel ruimte inneemt, dan kan deze worden verkleind. Bijvoorbeeld door witregels te verwijderen, het lettertype te verkleinen en/of een afbeelding te verwijderen.
Middels avatars en/of onderschriften is het niet toegestaan te adverteren; overtreding kan ertoe leiden dat de forumgebruiker het verdere gebruik van deze extra forumfunctie wordt ontzegd.

3. Richtlijnen voor een prettig forumgebruik

Het is de bedoeling dat iedereen op dit forum zich prettig kan voelen. Daarom is het van belang dat alle gebruikers de hieronder opgenomen richtlijnen opvolgen. Forumgebruikers die zich schuldig maken aan het negeren van de richtlijnen, kunnen worden gestraft door faciliteitsbeperkende maatregelen als bedoeld in 1.5.

3.1 Respecteer je medeforummer/medemens
Dit is heel belangrijk. Realiseer je dat er een mens van vlees en bloed achter het scherm zit en dus meer is dan alleen een naam op jouw beeldscherm. Behandel jouw medeforummer, zoals je zelf ook behandeld zou willen worden. Reageer inhoudelijk op hetgeen iemand schrijft en onderbouw jouw mening met argumenten, in plaats van op de persoon te spelen. Respecteer de mening van een ander en laat diegene in diens waarde.
Ook nieuwe members verdienen respect, dat hoeven ze niet te verdienen; dat behoren ze gewoon te krijgen. Dat ze nog niet weten hoe alles precies werkt (de ongeschreven regeltjes) kan je ze tot op een bepaalde hoogte niet kwalijk nemen; dat leer je door het te doen. Fouten hebben we ooit allemaal gemaakt; gun nieuwe forummers de kans om er wat van te leren in plaats van ze de grond in te boren. Als je je aan een forummer stoort, kan je in plaats van een terechtstelling op het forum, ook een mail of pb sturen naar een moderator en kan de desbetreffende forumgebruiker worden aangesproken op zijn/haar gedrag.

3.2 Richtlijn voor een Onderwerp
Het onderwerp moet over InterRail gaan of over aanverwante onderwerpen, zoals (internationale) treinen en reizen. Bepaal van tevoren goed in welk subforum je jouw bijdrage plaatst.
Als je een onderwerp wilt plaatsen kijk dan eerst even of het niet al bestaat en vraag je dan ook eens af of het wel interessant is voor anderen om te lezen.
Als je off-topic wilt kletsen, ga dan naar het BordBistro-topic in het subforum Algemeen.
Plaats niet hetzelfde bericht overal in verschillende subfora (cross-posting), in de hoop dat zoveel mogelijk medeforummers jouw bericht zullen lezen. Als jouw bericht echt de moeite waard is, vindt men het heus wel.

3.3 Richtlijn voor een Reactie
Wees on-topic. Wil je een afgeleide discussie beginnen, start dan een nieuw onderwerp..
Het forum is geen chatbox. Reageer daarom niet als een bezetene op alle berichten die er in een bepaald topic verschijnen. Probeer al die reacties te bundelen in één post en maak er geen tenniswedstrijd van...
Het 'omhoog kicken' van oude topics die niet meer actueel zijn wordt niet op prijs gesteld.

3.4 Moderatoringrepen
Moderators hebben het recht om individuele posts en complete draden te wijzigen, verplaatsen, verwijderen, te combineren of te sluiten. Een moderator zal in de meeste gevallen in het topic zelf of via een persoonlijk bericht aangeven waarom een wijziging is gemaakt. Binnen het topic wordt niet gediscussieerd over wijzigingen. De betreffende moderator is per pb bereikbaar voor vragen/opmerkingen. Vraag je voor je reageert af waarom de moderator in heeft gegrepen en wat jij eraan kunt doen om een dergelijke ingreep in de toekomst te voorkomen. Houd altijd in gedachten dat moderators ook maar mensen zijn die het beste met het forum voor hebben.

3.5 Voorkom auteursrechtelijke beschuldigingen
De forumgebruiker is ook in auteursrechtelijke zin zelf verantwoordelijk voor de in zijn/haar bericht openbaargemaakte c.q. gepubliceerde berichtinhoud. Teneinde beschuldigingen te voorkomen, is het goed als gebruiker de volgende regels met betrekking tot het citaatrecht in acht te nemen:
1. Als je een topic start met het citaat van een nieuwsbericht, geef dan ook in een eigen reactie aan wat jouw mening hieromtrent is;
2. Als je een nieuwsbericht citeert, geef dan ook aan welk persorgaan de bron is, en vermeld ook de naam van de tekstschrijver, wanneer deze in de bron genoemd is;
3. Indien het nieuwsbericht direct op internet te vinden is, geef dan een directe deeplink naar de betreffende nieuwspagina op internet;
4. Als je een afbeelding tussen [img]-tags weergeeft waar mogelijk auteursrechten op gelden, zorg er dan voor dat je de afbeelding niet zelf opnieuw publiceert. Zet de originele bestandslocatie tussen de [img]tags. Als je een plaatje zelf host waarvan je zou kunnen weten dat er sprake is van (gebruik maken van) auteursrechtelijk beschermd materiaal, ook al is dat maar via een online file storageprovider (zoals Imageshack), dan kan je auteursrechtelijke inbreuk worden verweten;
5. Als je een afbeelding tussen [img]-tags weergeeft waarvan de naam van de fotograaf je bekend is, noem de naam van deze fotograaf dan ook bij de foto.
Houdt er rekening mee dat de domeinhouder van Worldonrails.nl slechts optreedt aanbieder van een internetdienst, beschreven onder 1.1, en dat je daardoor zelf aansprakelijk bent voor op inhoud van je eigen bijdragen.

3.6 Gebruik zoveel mogelijk correct en leesbaar taalgebruik
Lees jouw post nog eens even rustig over voordat je hem plaatst. Een reactie gevuld met leestekens, spaties en hoofdletters ziet er al zoveel meer uitnodigend uit. Onzorgvuldige, onduidelijke en slordige posts roepen andere reacties op dan jij voor ogen hebt; namelijk de ergernis van jouw medeforummers.
Vermijd het reageren in enkel HOOFDLETTERS; dit staat op het net gelijk aan schreeuwen. (=HET NODELOOS GEBRUIK VAN HOOFDLETTERS EN UITROEPTEKENS !!!!!!!!). In dit Forum is Algemeen Nederlands, al dan niet in de Vlaamse tongval, de voertaal.

3.7 Niet schelden of vloeken en geen schuttingtaal gebruiken
Schelden is niet nodig; je kan immers je post nog even overlezen voordat je hem plaatst en dan is dat gevoel van onrechtvaardigheid en boosheid al een stuk gezakt. Probeer iemand met argumenten te overtuigen van diens ongelijk, niet door een paar gevatte scheldwoorden er doorheen te gooien. Vloeken getuigt van weinig respect naar je medeforummer; wees je er van bewust dat vloeken anderen (onbedoeld) erg kan kwetsen.
Ook zonder het gebruik van krachttermen kun je een standpunt duidelijk maken. Gebruik desnoods een paar *** als je het echt niet kunt laten.

3.8 Veroorzaak geen onrust in het forum
Lok geen conflicten uit. Niemand is er bij gebaat als een aantal forummers virtueel met elkaar op de vuist gaan. Speel dus niet op de persoon. Schelden is een teken van onmacht en zwakte. Negeer de forummer liever waar jij zo'n moeite mee hebt en tel eens wat vaker tot tien, voordat je jouw berichtje plaatst.
Plaats dus niet moedwillig bommetjes op het forum en denk na over wat je post en waarom. Ook zonder bewuste uitlokkingen is er voldoende actie op het forum.

3.9 Gebruik Persoonlijke berichten (PB) of email bij heftige meningsverschillen
Als je onenigheid hebt, of dreigt te krijgen met een van jouw medeforummers, wordt je vriendelijk verzocht dit niet op het forum uit te vechten. Probeer er samen uit te komen via mail of pb (desnoods MSN). Het forum is een publieke ontmoetingsplaats en persoonlijke aangelegenheden van die aard horen daar niet thuis.

4. Afwijkingen

4.1 Het staat de beheerders en moderators vrij om in individuele gevallen af te wijken van deze regels als deze het forum en haar gebruikers ten goede komt.


Omhoog
   
 
Berichten van vorige weergeven:  Sorteer op  
Nieuw onderwerp plaatsen  Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of reacties plaatsen.  [ 1 bericht ] 

Alle tijden zijn UTC+01:00


Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast


Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum
Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum

Zoek op:
Ga naar:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Nederlandse vertaling door phpBBservice.nl & phpBB.nl.
[ GZIP: Off ]